top of page
Heilarnir á heimasíðunni.jpg

Ferðalag um heim einhverfunnar

Of oft glíma skynsegin börn við félagslega einangrun og vanlíðan í skólum/leikskólum. Það getur reynst erfitt fyrir hinn fullorðna að skilja og styðja við barnið og aðrir krakkar undrast stundum yfir annars konar hegðun. Þetta var hvatinn minn að því að búa til öðruvísi fræðsluefni sem miðar því skilja hvað liggur að baki viðbrögðum og öðlast samkennd í garð barna sem oft upplifa heiminn sterkt.

 

Í fyrirlestrinum lærum við ekki aðeins hvað er einhverfa og hvernig hún birtist, heldur einnig hvers vegna. Sem er er lykilatriði til þess að auka samkennd. Fræðslan fer jafnframt fram á gagnvirkan hátt og þátttakendur fá tækifæri á að reyna á eigin skynfærum hvernig það getur verið að skynja heiminn sterkt. Með því er auðveldara að setja sig í spor annarra og þróa með sér virðingu í garð skynsegin barna.

Fyrirlesturinn er settur fram á afar myndrænan og einfaldann hátt til þess að auka líkur á skilning og skemmtanagildi fræðslunnar.

Markmið fyrirlestrarins:

 • Að „normalisera“ það sem virkar öðruvísi

 • Að auka samkennd og skilning fyrir annars konar hegðun og hjálpa börnum að eignast vini

 • Að hjálpa skynsegin börnum að skilja sjálfan sig og bæta þeirra sjálfsmynd

 • Minnka fordóma gagnvart ósýnilegum áskorunum

 • Hjálpa nemendum að læra um fjölbreytileikann

 • Hjálpa kennurum að skilja þarfir barnsins og vera þannig betur í stakk búin til að miðla kennslu á betri hátt

 • Opið og betra andrúmsloft í kennslustofunni

Fyrirlesturinn inniheldur:

 • Myndræna og einfalda fræðslu um hvernig skynfærin okkar virka og hvað gerist þegar þau verða ofurnæm eða vanstillt.

 • Útskýringu á flestum svokölluðum einkennum einhverfunnar

 • Verkfæri og ráð til þess að sýna skilning og aðstoða

Fyrirlesturinn er fyrir:

 • Skóla- og leikskólastarfsfólk

 • Foreldrahópa

 • Nemendur

 • Alla sem láta sig varða fjölbreytileikann og vilja ná betri skilning

Hægt er að persónusniða fyrirlesturinn í samstarfi við barn á einhverfurófi og foreldra þess og kennara til þess að útskýra fyrir bekkjarfélögum eða foreldrahópnum.

Við í Álfhólsskóla erum öll í hæstu hæðum með fyrirlesturinn. Aðalheiður náði til okkar allra og er nú þegar margbúið að vísa í fyrirlesturinn á vinnu- og samráðsfundum okkar á milli. Okkur fannst virkilega gott að fá góðar upplýsingar á mannamáli um einhverfu og hefur verið talað sérstaklega um hversu mikilvægt var að fá þetta tækifæri til þess að upplifa einhverfuna á eigin skinni. Við upplifum að við séum nú betur í stakk búin til þess að sýna nemendum í okkar skólaumhverfi meiri skilning og þolinmæði. Það er svo gott að fá að vita og skilja hvað liggur að baki þegar einhverfir einstaklingar sýna hegðun og framkomu sem kann að virðast undarleg eða öfgafull í fyrstu. Við erum mjög þakklát fyrir þetta frábæra innlegg og fræðslu inn í okkar skólastarf

Sigrún Erla Ólafsdóttir

Viltu fylgjast með?

Skráðu þig á póstlistann og fáðu upplýsingar um næstu fyrirlestra og námskeið

Velkomin í hópinn!

bottom of page